BP8G-HE0 气压专用压力变送器

测量范围

          0~3kPa至0~2MPa,-3kPa~3kPa至-100kPa~2MPa(表压)

 0~100kPa至0~700kPa(绝压)

 

应用

       空压机、气动装置、工厂自动化等测控系统中气体压力的测量。

 

 

       

详细产品选型资料,请点击下文了解 

 

BP8G-HE0 气压专用压力变送器   选型资料  

●  采用硅压阻敏感膜片,灵敏度高
●  采用悬浮安装结构,稳定性好
●  采用ASIC技术,数字补偿
●  体积小,价格低

特点: